Jak prowadzić zespół podczas projektu?

Jak prowadzić zespół podczas projektu?
Czujesz przytłaczającą presję, zarówno ze strony Kierownika Projektu, jak i Twojego zespołu? Nie potrafisz się odnaleźć w świecie projektów?

To szkolenie pomoże odnaleźć Ci się w roli Lidera Zespołu oraz zrozumieć, o co chodzi w pracy „na projekcie”.
Dla kogo:Liderzy Zespołów z brakiem lub małym doświadczeniem w pracy projektowej,
Członkowie Zespołów biorących udział w projektach,
niedoświadczeni Kierownicy Projektów (w celu poznania perspektywy Lidera Zespołu — okrojona wersja szkolenia);
Dla kogo nie:Doświadczeni Liderzy Zespołów oraz Kierownicy Projektów
Efekt:Liderzy Zespołu:
– zrozumieją, czym jest projekt oraz swoją rolę w projekcie, co istotnie zwiększy ich pewność siebie i poczucie komfortu,
– będą “dowozić” wymagane od nich rezultaty w przewidzianych terminach,
– nauczą się jak identyfikować ryzyka i im przeciwdziałać, eliminując prawdopodobieństwo opóźnień na projekcie,
– dowiedzą się jak efektywnie komunikować się z Kierownikami Projektów, co zaoszczędzi niepotrzebnych napięć po obu stronach i znacząco ułatwi współpracę,
– zyskają uznanie swoich zespołów, prowadząc je efektywnie przez projekt, zyskując w ten sposób solidny fundament do dalszego rozwoju;
Członkowie Zespołu:
– zrozumieją, czym jest projekt i jaka jest ich rola, co istotnie przełoży się na zwiększenie motywacji, powodując większą produktywność,
– zyskają poczucie wspólnego celu, co zwiększy poczucie integracji wewnątrz zespołu;
Kierownicy Projektów:
– zrozumieją, jak rozmawiać z Liderami Zespołów i ich zespołami,
– poznają perspektywę “drugiej strony”, co spowoduje lepsze planowanie projektów;
Forma:
– 2 zjazdy po 2 dni, 6 godzin szkoleń/ dzień,
– 4 obszary:
1. Projekt — wprowadzenie teoretyczne plus odniesienie do bieżącego projektu/ów klienta,
2. Przywództwo i zespół — case study obejmujące specyfikę zarządzania zespołem podczas trwania projektu,
3. Komunikacja — case study dotyczące efektywnej komunikacji w zespole oraz gronie interesariuszy projektu,
4. Efektywność i skuteczność — wspólne zaplanowanie i wdrożenie wszystkich założeń szkolenia w procesy organizacji klienta;
– dodatkowo, po miesiącu od szkolenia wspólnie z klientem wykonujemy ewaluację skuteczności szkolenia;
Cena:od 12500 PLN netto / do 16 uczestników
Cena zawiera wszelkie koszty po stronie prowadzącego podczas zjazdów szkoleniowych (nocleg, dojazd, wyżywienie) oraz dedykowane materiały szkoleniowe.
Dodatkowo:
– istnieje możliwość obrandowania materiałów logo i szatą graficzną klienta,
– istnieje możliwość poprowadzenia szkolenia oraz przygotowania materiałów szkoleniowych w języku angielskim,
– ewaluacja skuteczności szkolenia odbywa się w siedzibie organizacji klienta.

Jesteś zainteresowany? Proszę, wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a ja wrócę do Ciebie, by dopytać o więcej szczegółów.