dr Elżbieta Lisowska

Partner Merytoryczny

Jestem autorką rozprawy doktorskiej „Korelaty i konsekwencje wypalenia zawodowego, perspektywa podmiotu i obserwatora zaangażowanego”. Od roku akademickiego 2007/2008 współpracuję z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Sopocie — gdzie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych prowadzę wykład “Wypalenie zawodowe”, zajęcia fakultatywne — Zarządzanie Przez Cele (ZPC), Trudne sytuacje szefa, Motywowanie pozafinansowe oraz seminarium magisterskie. Do tej pory wypromowałam około 100 prac.

Jestem laureatką konkursu na najlepszą pracę badawczą z psychologii ekonomicznej — IAREP, Rzym 2008.

W roku akademickim 2011/2012 byłam mentorką projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków UE.

Moje zainteresowania badawcze to stres organizacyjny, wypalenie zawodowe, sposoby radzenia sobie ze stresem i z wypaleniem, społeczne skutki wypalenia.

Obszar merytoryczny

  • Stres i Wypalenie Zawodowe: budowanie świadomości istnienia problemu, przyczyny, symptomy i etapy, skutki społeczne, strategie radzenia sobie.
  • Trudne Sytuacje Szefa: umiejętności w budowaniu expose szefa, karanie, nagradzanie, negocjacje z pracownikiem, mediacje, zwalnianie.
  • Zarządzanie Przez Cele: sztuka stawiania celów, błędy w rozumieniu wymiarów zasady SMART, kaskadowanie i komunikowanie.
  • Motywowanie Pozafinansowe: sposoby wpływania na zaangażowanie pracowników z  uwzględnieniem różnic indywidualnych.
  • Rozwój osobisty: wyznaczanie celów biznesowych