Szymon Peñafiel

CFO & Founder

Wierzę, że dzisiaj nie sama wiedza, a jej umiejętne wykorzystanie to klucz do sukcesu osobistego i całej organizacji. Dlatego postanowiłem podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z 12 lat pracy. W swoim portfolio mam zarządzanie zespołami, projektami i procesami, role szkoleniowca czy account menedżera, czy agenta nieruchomości.

Jestem entuzjastą Zmiany na lepsze. Inspirują mnie ludzie, którzy próbują podważyć status qvo i zmienić naszą rzeczywistość tak by była dla nas bardziej przyjazna.

Ufam, że moje doświadczenie, umiejętność efektywnego dzielenia się wiedzą oraz zdolność inspiracji pozwolą Ci rozwinąć siebie, jak i Twoją organizację.

Obszar merytoryczny

 • Przywództwo: budowanie pozytywnego wizerunku Lidera stawiającego na współpracę. Praca nad zarządzaniem oczekiwaniami oraz umiejętne wyznaczanie celów.
 • Zarządzanie:
  • Zarządzanie zmianą:  skuteczna komunikacja i budowanie relacji. Wykorzystywanie zmiany do umocnienia zespołu.
  • Zarządzanie projektem: definiowanie użyteczności Weterfall vs. Agile. Przygotowywanie projektu oraz jego prowadzenie. Walidowanie efektów.
  • Zarządzanie procesem: usprawnianie procesów. Analizowanie niedoskonałości. Definiowanie wskaźników potrzebnych do rzetelnej oceny efektywności.
  • Zarządzanie organizacją: tworzenie strategi rozwoju. Analizowanie efektywności struktur oraz procesów. Definiowanie obszarów do usprawnień. Poprawa rentowności biznesu.
  • Zarządzanie zespołem: wzmacnianie relacji w zespole. Usprawnianie komunikacji oraz budowanie kultury feedbacku. Motywowanie pozapłacowe.
 • Rozwój kompetencji: Definiowanie swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju. Wyznaczenie celów oraz monitorowanie realizacji.